ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hướng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) và Tháng hành động về môi trường năm 2024
Đăng ngày: 31-05-2024 03:08
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
“Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hoá”
 

Đó là chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2024 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động nhằm kêu gọi các quốc gia trên toàn cầu cùng chung tay hướng tới những mục tiêu phục hồi đất đai, chống sa mạc hóa và khả năng chống hạn, làm chậm quá trình biến đổi khí hậu, bảo vệ tự nhiên, tăng cường sinh kế và an ninh lương thực cho hàng tỷ người trên toàn thế giới.

Nhằm hướng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Tháng hành động vì môi trường năm 2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có văn bản hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Tháng hành động vì môi trường năm 2024. Trong đó, tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản nghị định, quy định, chỉ thị của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh… liên quan đến môi trường. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, sử dụng hiệu quả nguồn nước và bảo vệ bề mặt của đất. Đẩy mạnh tuyên truyền tấm gương điển hình tiên tiến, các mô hình hiệu quả trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, nhất là các mô hình, các điển hình tiên tiến có các giải pháp phục hồi đất đai, ngăn chặn, giảm thiểu tối đa quá trình sa mạc hóa, hạn hán trên địa bàn. Cùng với các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ các nguồn thải từ hoạt động xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp đảm bảo chất thải phát sinh phải được xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi thải ra môi trường, đặc biệt là việc xả thải không đúng quy định ra môi trường đất.

ngày môi trường thế giới.png
Poster tuyên truyền về Ngày Môi trường thế giới năm 2024

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, trong khoảng thời gian cao điểm đồng loạt tổ chức các hoạt động như: Treo băng rôn, pano, áp phích (khuyến khích sử dụng từ các vật liệu có tính thân thiện môi trường) tại các cơ quan, đơn vị, địa điểm công cộng; tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường; trồng cây xanh; thu gom xử lý chất thải; phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn… Tích cực tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử, Trang Fanpage của Mặt trận các cấp, Trang thông tin điện tử của các địa phương; phối hợp Đài truyền thanh địa phương mở chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng tuyên truyền về chủ đề và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và “Tháng hành động vì môi trường” năm 2024 để tạo sự lan toả, hưởng ứng của toàn xã hội.

Ngày Môi trường thế giới được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) tổ chức từ năm 1972. Mỗi năm sẽ có một chủ đề được lựa chọn để thế giới tập trung tuyên truyền và hành động.

Theo Công ước Liên hợp quốc về chống sa mạc hóa, hiện nay, số lượng các đợt và thời gian hạn hán đã tăng 29% kể từ năm 2000. Nếu không có hành động khẩn cấp, hạn hán có thể ảnh hưởng đến hơn 3/4 dân số thế giới vào năm 2050. Thế giới đang đứng trước cuộc khủng hoảng cấp hành tinh về biến đổi khí hậu. Cuộc khủng hoảng này đang khiến hệ sinh thái thế giới bị tấn công. Hàng tỷ ha đất bị suy thoái, ảnh hưởng đến gần một nửa dân số thế giới và đe dọa một nửa GDP toàn cầu. Cộng đồng nông thôn, nông dân sản xuất nhỏ và người nghèo bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Do vậy, “Phục hồi đất” trở thành vấn đề cấp thiết hiện nay đối với tất cả các quốc gia và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) chọn làm chủ đề cho Ngày Môi trường Thế giới năm nay.

 MM

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu