ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hội Hữu nghị Việt Nam – Pháp và Hội Hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội đại biểu Lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Đăng ngày: 03-05-2024 03:52
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ông Cao Văn Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Pháp, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
 

​*Ngày 17/4/2024, Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp đã tổ chức Đại hội đại biểu Lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp hiện có 141 hội viên. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự hỗ trợ, định hướng kịp thời của Trung ương Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Pháp và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cũng như sự hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả của các sở, ngành, đoàn thể, các trường Đại học trên địa bàn tỉnh, Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam – Pháp và thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh thời gian qua.

Đại hội lần này diễn ra với sự tham dự của 100 đại biểu, đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành gồm 19 vị, Ban Thường vụ gồm 07 vị và Ban Kiểm tra gồm 03 vị. Ông Cao Văn Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy/ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được bầu làm chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

TCCQ-23-04-2024-H5.jpg
Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt Đại hội

Thời gian tới, Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ II, tiếp tục phát huy thế mạnh, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại về tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc, gắn với các hoạt động giao lưu văn hóa, để giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước hiểu và phát huy hiệu quả hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa Nhân dân Việt Nam với Pháp. Hội sẽ quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển hội viên thông qua việc thành lập các chi hội hữu nghị tại các cơ quan, các trường học trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh đã khen thưởng cho 33 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

Hội Hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai ra đời đã trở thành cầu nối, góp phần tăng cường và mở rộng quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam nói chung, Nhân dân Đồng Nai nói riêng với nhân dân Pháp; đồng thời tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân Pháp đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

 * Ngày 26-4-2024, tại thành phố Biên Hòa đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội với sự tham dự của 146 đại biểu chính thức đại diện cho 300 hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai.

Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới; hiệp thương bầu Ban chấp hành với 16 vị ủy viên. Ông Đào Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy/ Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ, tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

z5385753416540_8fbefc2ab0cba87fa6f174957e7d1ae3.jpg
Ban Chấp hành Hội nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt Đại hội

Trong nhiệm kỳ tới Hội nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai tập trung bám sát chủ trương, định hướng công tác đối ngoại nhân dân của Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội Việt – Mỹ và tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Đồng Nai với bạn bè, nhân dân Hoa Kỳ; thiết lập và phát triển mối quan hệ với các tổ chức nhân dân, doanh nghiệp, đối tác Hoa Kỳ; mở rộng hoạt động và phát triển tổ chức Hội; phối hợp tốt với các sở, ban, ngành, địa phương thuộc tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng, phát huy mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam – Hoa Kỳ nói chung, Đồng Nai – Hoa Kỳ nói riêng.

Dịp này, 19 cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực cho công tác Hội nhiệm kỳ vừa qua đã được tặng bằng khen.

 MM

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu