ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Phát biểu của đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 5
Đăng ngày: 16-04-2024 08:55
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 9/4/2024, tại thủ đô Viêng Chăn - Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã diễn ra Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 03 nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 5. Tham dự hội nghị có ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Samdech Mem Sam An - Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia; ông Sinlavong Khoutphaythoune - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, cùng đông đảo cán bộ nhân viên 03 tổ chức Mặt trận của 03 nước.

Tham dự Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã có bài phát biểu nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác lâu dài, ổn định và phát triển giữa ba tổ chức Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam. Sau đây là bài phát biểu của đồng chí:

“- Kính thưa Ngài Xỉn-lạ-vông Khút-phay-thun, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước và các quý vị trong đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước!

- Kính thưa Xăm-đéc Men-sam-on, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và các quý vị trong đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia!

Thưa toàn thể quý vị đại biểu Campuchia, Lào và Việt Nam thân mến!

Tôi và Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam rất vui mừng tham dự Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 5 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm chủ nhà. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong quan hệ hợp tác lâu dài, ổn định và phát triển giữa ba tổ chức Mặt trận chúng ta. Theo đó Hội nghị lần đầu tiên được tổ chức năm 2011 tại thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia, lần thứ hai được tổ chức năm 2013 tại thủ đô Viêng-chăn, Lào, lần thứ ba được tổ chức tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam năm 2017. Năm 2020, ba tổ chức đã trao đổi, thống nhất để linh hoạt, chuyển đổi việc ký kết Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giai đoạn 2020 - 2023 sang hình thức trực tuyến phù hợp với bối cảnh đại dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp tại 3 nước và trên thế giới vào thời điểm đó.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi gửi tới đồng chí Xỉn-lạ-vông Khút-phay-thun, Xăm-đéc Men-sam-on và toàn thể đại biểu Campuchia, Lào và Việt Nam tham dự Hội nghị lời chúc mừng nồng nhiệt nhất và lời chào thắm tình đoàn kết, hữu nghị. Chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

Thưa quý vị đại biểu!

Campuchia, Lào và Việt Nam là ba nước láng giềng gần gũi, cùng trên bán đảo Đông Dương, khu vực hạ lưu sông Mê Công, có chung đường biên giới trên bộ và trên biển. Quan hệ đặc biệt giữa ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam bắt nguồn từ cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc, được vun đắp và phát triển qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng. Đó là tình đoàn kết thủy chung, là niềm tin về lòng chân thành, trong sáng mà ba dân tộc dành cho nhau, là sự giúp đỡ hết lòng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của ba dân tộc.

Ngày nay, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực thời gian qua diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng căng thẳng cũng như tác động của đại dịch Covid-19 đến kinh tế, xã hội của ba nước chúng ta nhưng Campuchia-Lào-Việt Nam luôn luôn đoàn kết, sát cánh, gắn bó bên nhau, chủ động phối hợp, tích cực hỗ trợ lẫn nhau thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa ba nước không ngừng phát triển, ngày càng tốt đẹp. Quan hệ ba nước với bề dày truyền thống, đoàn kết, tương ái là tài sản vô cùng quý báu được xây dựng từ sự đồng cam cộng khổ, hi sinh của ba dân tộc, đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân ba nước dày công vun đắp.

Trong dòng chảy lịch sử vẻ vang đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước ra đời trong những thời điểm lịch sử quan trọng của mỗi nước. Mặt trận ba nước đã tập hợp, đoàn kết đông đảo các lực lượng, các tầng lớp nhân dân vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân ba nước. Truyền thống hợp tác hữu nghị giữa ba tổ chức Mặt trận là niềm tự hào trong cách mạng giải phóng dân tộc trước đây và là động lực phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện, thực chất, hiệu quả cho ngày nay.

Tại Hội nghị này, Tôi bày tỏ đánh giá cao cơ chế hợp tác Mặt trận ba nước trong thời gian qua, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của mỗi nước nhằm thúc đẩy hợp tác giữa ba Mặt trận một cách sâu sắc, thiết thực và hiệu quả hơn; là dịp để ba bên đánh giá kết quả thực hiện Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa ba Mặt trận trong giai đoạn 2020 - 2023, đồng thời xây dựng, ký kết Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giai đoạn 2024 - 2027.

Có thể nói, trong giai đoạn 2020 - 2023, quan hệ giữa Mặt trận ba nước tiếp tục được củng cố, tăng cường và phát triển tốt đẹp. Điều đó thể hiện thông qua các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo ba tổ chức, các Hội nghị luân phiên, định kỳ được tổ chức ở mỗi nước. Đặc biệt trong năm 2022, Mặt trận 3 nước đã phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần vào thành công chung của “Năm hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam” và “Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam”, qua đó tạo sự lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

Thưa quý vị đại biểu!

Tại Hội nghị lần này, Tôi đề nghị ba bên quan tâm, thúc đẩy và tham gia sâu sát hơn đối với Chương trình hợp tác trong giai đoạn tiếp theo; trong đó cần: (i) đánh giá đầy đủ những kết quả đã đạt được và những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giai đoạn 2020 -2023 và đề xuất những sáng kiến, giải pháp mới, phù hợp với tình hình mới; rút ra bài học, kinh nghiệm trong thực tiễn, nhằm thúc đấy hợp tác giữa ba tổ chức Mặt trận, góp phần phát triển chung quan hệ ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam; (ii) trao đổi, thống nhất các nội dung hợp tác giữa ba tổ chức trong giai đoạn 2024 -2027 để triển khai hiệu quả, thiết thực.

Cụ thể trong thời gian tới:

- Đề nghị Mặt trận ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam: (i) Chủ động trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc và những vấn đề mới phát sinh trong quan hệ ba nước nói chung cũng như giữa Mặt trận ba nước nói riêng trên tinh thần anh em; (ii) Tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, luân phiên tổ chức các hội nghị về xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển ba nước; (iii) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân ba nước, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử đoàn kết, gắn bó lâu đời giữa nhân dân ba nước, đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về công tác biên giới lãnh thổ, cũng như ý nghĩa và tầm quan trọng của các văn bản pháp lý biên giới; (iv) Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho mặt trận các cấp, đặc biệt là các huyện, các tỉnh có chung đường biên giới tăng cường giao lưu, mở rộng hỗ trợ lẫn nhau; tăng cường giao lưu nhân dân nhằm góp phần củng cố tình hữu nghị, đoàn kết, hợp tác trên mọi lĩnh vực; (v) Tiếp tục phối hợp tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của mỗi nước như: Quốc khánh, ngày thiết lập ngoại giao, ngày Lễ, Tết cổ truyền; (vi) tích cực phối hợp đóng góp xây dựng cộng đồng ASEAN.

- Đề nghị Campuchia và Lào tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam sinh sống, lao động và học tập tại Campuchia và Lào; trong đó, (i) với Lào đề nghị cho người gốc Việt nhập quốc tịch Lào; cấp thẻ cư trú dài hạn cho người Việt định cư lâu năm; cấp phép thành lập các Hội người Việt Nam tại các tỉnh của Lào; đơn giản hóa thủ tục cấp phép lao động và giảm các loại thuế, phí cho người lao động Việt Nam tại Lào; (ii) với Campuchia đề nghị tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở pháp lý để người gốc Việt tại Campuchia yên tâm, ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Về phần mình, Việt Nam cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân Lào và người dân Campuchia sinh sống, lao động và học tập tại Việt Nam.

- Trân trọng cảm ơn và đề nghị hai nước tiếp tục quan tâm phối hợp, hỗ trợ tích cực công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Lào và Campuchia.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Nhân dịp này, thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tôi bày tỏ lòng cảm ơn chân thành và sâu sắc đối với sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình chí nghĩa mà nhân dân hai nước Campuchia và Lào đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ những tình cảm sâu đậm và sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Lào và nhân dân Campuchia; luôn trân trọng giữ gìn và mong muốn thắt chặt hơn tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân ba nước.

Chúc hai nước Campuchia và Lào anh em tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chúc quan hệ hợp tác giữa ba tổ chức Mặt trận chúng ta ngày càng được tăng cường, với các hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực nhằm mang lại lợi ích cho nhân dân mỗi nước.

Chúc tình đoàn kết, hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam ngày càng được vun đắp, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Một lần nữa, nhân dịp Tết Cổ truyền Bun Pi May của Lào và Chol Chnăm Thmey của Campuchia sắp đến, Tôi xin gửi lời chúc tới đồng chí Xỉn-lạ-vông Khút-phay-thun, Xăm-đéc Men-sam-on và toàn thể quý vị đại biểu Lào và Campuchia tham dự Hội nghị năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên cương vị công tác.

Xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu!

Hà Phương (sưu tầm).

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu