ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai với công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường
Đăng ngày: 30-08-2023 04:30
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định tại Điều 157, Luật bảo vệ môi trường năm 2020.
 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai luôn xác định nhiệm vụ tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và hết sức quan trọng. Vì vậy, hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp về tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia, hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường ở khu dân cư; hưởng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục về bảo vệ môi trường gắn liền với các ngày lễ, tuần lễ bảo vệ môi trường trong năm như: ngày Đất ngập nước 02/02, Ngày Đa dạng sinh học 22/5, Tuần lễ Đồng Nai xanh gắn với hoạt động hướng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 22/9,... Việc tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường còn được lồng ghép vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” - đưa tiêu chí bảo vệ môi trường là một trong các tiêu chí để xét chọn ấp, khu phố văn hóa.

3b5adf0dc4bc16e24fad.jpg
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh nhân dịp 

tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI 

“về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”.​ 


Để công tác phối hợp tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường đạt kết quả, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ký kết Chương trình liên tịch về phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững, giai đoạn 2016 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026 với Sở Tài nguyên và Môi trường; ký kết Chương trình “Phối hợp về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” với Sở Tài nguyên và Môi trường và 16 tổ chức (thuộc 7 tôn giáo) và 21 Ban Quý tế của các đình, miếu trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã tăng cường phối hợp, phát huy vai trò, nguồn lực của các tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, đồng bào tín đồ phối hợp xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường như: mô hình “Gia đình phát triển bền vững”; mô hình “Khu nhà Đại đoàn kết vệ sinh – sạch đẹp”; mô hình “Cộng đoàn giáo xứ Chính Tòa và nhân dân tham gia bảo vệ môi trường gắn với đô thị văn minh”; mô hình “Cộng đoàn giáo họ Vinh Sơn và nhân dân tổ 4, tham gia bảo vệ môi trường gắn với xây dựng tuyến đường kiểu mẫu”; mô hình “Nhân dân ấp Bàu Cối và Phật tử chùa Huyền Trang tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”… Cùng với Khu Bảo tồn thiên nhiên, văn hóa Đồng Nai tổ chức hoạt động “thả cá bảo vệ môi trường” tại lòng hồ Trị An (huyện Vĩnh Cửu) với sự tham gia của hàng trăm đại biểu là các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh. Với hàng triệu con cá giống được thả xuống hồ Trị An hàng năm. Đây được xem  là hoạt động thiết thực góp phần tái tạo, phục hồi các loài thủy sản, cải tạo môi trường, cân bằng hệ sinh thái, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong Nhân dân đối với việc duy trì nguồn lợi thủy sản hồ Trị An.

Bên cạch đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên, các đơn vị có liên quan tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể như: tổ chức các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức trong cộng đồng về hạn chế sử dụng túi ni lông, hạn chế và tái sử dụng các sản phẩm từ nhựa; giữ gìn vệ sinh đường phố, nơi công cộng; tự giác phân loại rác thải tại nguồn, thu gom, bỏ rác sinh hoạt đúng quy định; vận động Nhân dân ăn uống hợp vệ sinh, xây dựng các công trình nhà vệ sinh, hệ thống nước sạch đảm bảo vệ sinh môi trường; trồng và bảo vệ cây xanh tại nơi ở, nơi công cộng và các cơ sở tôn giáo; giảm đốt nhang, vàng mã tại nơi thờ tự và trong gia đình, không rải vàng mã lúc đưa tang, đưa người thân qua đời đi hỏa táng, không để người thân qua đời sau 48 giờ, loại bỏ mê tín dị đoan, thực hiện nếp sống văn minh trong tang lễ và lễ hội; không phá rừng, khai thác cát, sỏi bừa bãi; không sử dụng chất cấm, chất kích thích và chất bảo vệ thực vật không đúng quy định trong chăn nuôi, sản xuất, chế biến gây hại cho con người và môi trường xung quanh, bảo vệ đa dạng sinh học...

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tích cực đổi mới nội dung, đa dạng hóa các phương thức thông tin, tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân như: xây dựng mạng lưới cộng tác viên là lực lượng cốt cán phong trào của Mặt trận các cấp, các Hội đồng Tư vấn, Ban Tư vấn, Tổ tư vấn, cộng tác viên tư vấn và người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức; phối hợp xây dựng các chuyên mục tuyên truyền trên Báo Đồng Nai và Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai; tổ chức tập huấn, truyền thông về các văn bản pháp luật và chủ trương, chính sách, quy định của Đảng và Nà nước về bảo vệ môi trường; cập nhật tin tức hoạt động trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lập các nhóm Zalo từ tỉnh đến cơ sở, khu dân cư; thành lập các trang Fanpage Facebook trong hệ thống Mặt trận từ cấp tỉnh đến cấp xã; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh tại cơ sở; phát tài liệu đến các hộ dân; tuyên truyền qua các buổi tiếp xúc cử tri, gặp gỡ các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo, các già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Qua đó, việc tập hợp ý kiến, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp Nhân dân, nhất là các ý kiến liên quan đến công tác bảo vệ môi trường được bảo đảm tính khách quan, trung thực; việc thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực bảo vệ môi trường đến với Nhân dân bảo đảm tính chính xác, kịp thời.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên cũng như các đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện các nội dung liển quan đến bảo vệ môi trường; tăng cường vận động nhân dân tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội cũng như phối hợp đề nghị các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm các kiến nghị hợp pháp, chính đáng của Nhân dân liên quan đến môi trường... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức trong các tầng lớp Nhân dân cũng như tạo sự thống nhất, đồng bộ trong triển khai, thực hiện các nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ môi trường.

TN

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu