ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Gặp mặt đại biểu người có uy tín tỉnh Đồng Nai năm 2022
Đăng ngày: 27-12-2022 11:00
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng 27/12/2022, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức họp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh năm 2022 tại nhà hàng Sen Vàng (Golden Lotus) phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa.

 

6 a khang.jpg
Đồng chí 
Nguyễn Văn Khang, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Thị Kim Chung, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Khang, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; đồng chí Điểu Bảo, nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, cùng đại diện các Sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo cấp huyện và hơn 200 đại biểu là người có uy tín đồng bào DTTS tỉnh Đồng Nai.

 4 lãnh đạo tỉnh.jpg
Đại diện lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị

Trong thời gian qua, đội ngũ già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS tỉnh Đồng Nai đã phát huy bề dày kiến thức, kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng của mình trong cộng đồng. Tiên phong, đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng; lưu giữ và truyền dạy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho các thế hệ con cháu. Trực tiếp gìn giữ khối đoàn kết ở khu dân cư, tham gia có hiệu quả công tác đấu tranh, xóa bỏ hủ tục lạc hậu. Thực hiện tốt nhiệm vụ “cầu nối” truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, địa phương đến với bà con nhân dân. Góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng an ninh tại địa phương.

5 đại biểu.jpg 2 ngu oi tin.jpg
Hình ảnh già làng, người có uy tín tham dự Hội nghị

 Tại buổi gặp mặt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ già làng, người có uy tín đối với sự phát triển chung của địa phương. Khẳng định cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, tạo điều kiện để các già làng tiếp tục cống hiến, phát huy vai trò trách nhiệm, gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước,các cuộc vận động do mặt trận Tổ quốc Phát động,,, để cùng chung sức xây dựng nông thôn mới của địa phương và đóng góp vào phát triển chung của tỉnh nhà. Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, người có uy tín trong đồng bào DTTS đã thể hiện được vai trò trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, mỗi cá nhân còn tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tại địa phương; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống mới trong vùng đồng bào DTTS. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng mong muốn đội ngũ già làng, người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với đồng bào DTTS trong thực hiện hoạt động xây dựng, phát triển địa phương, nâng cao đời sống nhân dân; phát triển đảng trong vùng đồng bào DTTS; vận động đồng bào không tin, không theo các tà đạo, xóa bỏ các hủ tục mê tín dị đoan.

7 trao giấy khen.jpg

1, cho hoang trao gk.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giấy khen cho người có uy tín

Dịp này, Ban Dân tộc tỉnh đã tuyên dương 70 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tiêu biểu trong thực hiện nhiệm v​ụ năm 2022.

Tính đến nay, hiện tỉnh Đồng Nai có 203 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được UBND tỉnh công nhận vào cuối năm 2022.

Cẩm Tú

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu