ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Mặt trận huyện Xuân Lộc phối hợp thực hiện công tác tôn giáo trong năm 2022
Đăng ngày: 23-12-2022 01:01
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
.

Công tác tôn giáo có vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng hướng dẫn phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào tôn giáo năm 2022 triển khai đến MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; tổ chức họp định kỳ với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện; tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Phòng Tài nguyên - Môi trường và các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu (Giai đoạn 2016 – 2020 và giai đoạn 2022 - 2026).

h21-thăm, tặng quà nhân ngày Lễ Phật đản.jpg 

(Lãnh đạo Mặt trận và các Lãnh đạo huyện thăm và tặng quà cho tổ chức Tôn giáo nhân Ngày Lễ Phật đản năm 2022)

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trong năm 2022 đã phối hợp hướng dẫn các cơ sở Công giáo và Tin lành tổ chức lễ Phục sinh 2022; các cơ sở Phật giáo tổ chức lễ Phật đản, An cư Kiết hạ trang nghiêm, tiết kiệm và theo nội dung đã đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Phối hợp hướng dẫn Họ đạo Cao Đài Tây Ninh Xuân Lộc (xã Suối Cát) tổ chức thành công Đại hội Nhơn sanh nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp Ban Dân vận Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện hướng dẫn Ban Đoàn kết công giáo huyện chuẩn bị văn kiện, tổ chức Đại hội đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Xuân Lộc, lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ngoài ra, trong dịp lễ, tết, Ủy ban Mặt trận từ huyện đến cơ sở đã phối hợp thăm, chúc Tết và tặng 73 phần quà cho các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn huyện trị giá 79.000.000 đồng. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn huyện đã tặng 12.992 phần quà trị giá 4.110.400.000 đồng; xây 06 nhà tình thương cho hộ nghèo, khó khăn, trị giá 430.000.000 đồng.  

Trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, xã, thị trấn tiếp tục phối hợp với chính quyền, đoàn thể chính trị- xã hội trong việc vận động, tập hợp chức sắc, nhà tu hành, xây dựng cốt cán phong trào trong các tôn giáo; phát huy vai trò của Người uy tín, chức sắc, chức việc trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.


Nguyễn Thị Hải- MTTQ Xuân Lộc


In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu