ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Mặt trận huyện Xuân Lộc chung tay giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên lầm lỗi
Đăng ngày: 23-12-2022 12:34
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
.

Trong thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ huyện đến cơ sở đã tích c​ực phối hợp các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể triển khai các biện pháp giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên lầm lỗi; từ đó giúp họ xóa bỏ mặc cảm, vươn lên tiến bộ, hòa nhập với cộng đồng, góp phần làm giảm nhân tố phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Kết quả, trong năm 2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền 52 lần, cho 1.840 thanh thiếu niên qua Đài truyền thanh, Zalo, tuyên truyền miệng, phát tờ rơi; đã có 104 thanh thiếu niên được cảm hóa. Mặt trận phối hợp quản lý thanh thiếu niên phạm pháp và số đối tượng hiện đang quản lý là 90 đối tượng; trong đó học sinh, sinh viên 06, người lao động 05, không nghề nghiệp 79; đối tượng có tiền sự 08, đối tượng có tiền án là 44. Phối hợp tổ chức định hướng, tư vấn nghề nghiệp tổ chức 13 lần; số thanh thiếu niên được định hướng, tư vấn là 65 người; giới thiệu việc làm cho 05 người với mức thu nhập hàng tháng mỗi người 3 triệu đồng/tháng.

h29.Các chiến sĩ công an tham gia làm công tác dân vận nhân Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.jpg 

(Các chiến sĩ Công an tham gia làm công tác Dân vận nhân Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc)

Thời gian tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, xã, thị trấn tiếp tục phối hợp quản lý, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng lầm lỗi, thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên trên địa bàn huyện.

Nguyễn Thị Hải- MTTQ Xuân Lộc
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu