ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Tổ chức họp định kỳ với các tổ chức tôn giáo quý IV/2022 trên địa bàn huyện huyện Xuân Lộc
Đăng ngày: 15-12-2022 10:51
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Chiều ngày 08/12/2022, tại hội trường Khối Vận huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Xuân Lộc phối hợp với UBND huyện đã tổ chức họp định kỳ với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện quý IV/2022.

Tham dự và chủ trì cuộc họp ông Phạm Ngọc Lộc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và bà Huỳnh Thị Lành - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện. Tham dự cuộc họp có 40 đại biểu là đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các phòng, ban chuyên môn huyện và đại diện cho các tổ chức tôn giáo trong huyện.

Đồng chí Phạm Ngọc Lộc- PCT MTTQ huyện đang triển khai một số nội dung tại cuộc họp (1).jpg 

Ông Phạm Ngọc Lộc-Phó Chủ tịch MTTQ huyện triển khai một số nội dung tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện thông báo kết quả tình hình kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện trong năm 2022 và phương hướng, mục tiêu nhiệm năm 2023; Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ thông qua báo cáo tình hình hoạt động tôn giáo năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Ông Bùi Ngọc Thân- Phó phòng nội vụ đang thông qua báo cáo công tác tôn giáo quý IV.2022.jpg 

Ông Bùi Ngọc Thân - Phó Phòng Nội vụ thông qua báo cáo tình hình hoạt động tôn giáo quý IV/2022

Tại Hội nghị, có 04 lượt ý kiến phát biểu trao đổi của các vị đại diện cho các tôn giáo. Các ý kiến đã được các ngành chức năng ghi nhận và giải trình đầy đủ về những vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và các phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Qua đó, động viên các tổ chức tôn giáo tiếp tục phát huy vai trò của mình trong công tác vận động các tín đồ tôn giáo, nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương năm 2023

Nguyễn Thị Hải-MTTQ huyện Xuân Lộc

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu