ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Khu phố 1 - phường Phú Bình thành phố Long Khánh tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2022
Đăng ngày: 15-11-2022 04:59
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng ngày 13/11/2022 tại Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng phường Phú Bình, Khu phố 1 long trọng tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2022.
 

Dự ngày hội, lãnh đạo thành phố Long Khánh có Đồng chí Đỗ Chánh Quang, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Đồng chí Trần Công Nghị, Thành ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố. ​Lãnh đạo cấp phường có Đồng chí Trần Quốc Bình - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, cấp ủy Chi bộ, Ban khu, Ban Công tác Mặt trận cùng các tầng lớp Nhân dân.

z3876906464975_728c442cc059737e790a365524d6fd40.jpg 

Quang cảnh ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư Khu phố 1, phường Phú Bình

Tại Ngày hội, Ban Công tác Mặt trận khu phố đã phát biểu, thông tin đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân ôn lại truyền thống lịch sử dân tộc, phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường, khẳng định những thành tựu của Đảng và Nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của nhà nước. Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Qua ngày hội nhằm đánh giá kết quả sau 01 năm thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân ngày hội cấp ủy, chính quyền địa phương đã biểu dương khen thưởng cho 12 cá nhân đã có thành tích hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

z3876891156990_9fc001a1a0d08cbc9859066670c0cb3c.jpg 

Đ/C Đỗ Chánh Quang - Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố tặng quà cho​ Khu dân cư tiêu biểu Khu phố 1.​

Tại ngày hội Ban Thường vụ Thành ủy đã trao tặng một phần quà cho khu dân cư tiêu biểu Khu phố 1 trị giá 5.000.000đ, tặng quà 5 hộ gia đình tiêu biểu trị giá 2.500.000đ, Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố trao 4 suất học bỗng cho các em học sinh, dân tộc, khó khăn học giỏi sống tốt trị giá 2.000.000đ, ngoài ra cấp ủy, chính quyền địa phương đã trao tặng 16 phần quà mỗi phần 500.000đ, tổng trị giá 8.000.000đ. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2022 Khu phố 1 - phường Phú Bình - thành phố Long Khánh được tổ chức thật phong phú, trang trọng và đầy ý nghĩa huy động được sự tham gia của cả cộng động thể hiện được sự đoàn kết dân tộc.                                                                    

LT​

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu