ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Công tác an sinh xã hội của Mặt trận huyện Xuân Lộc năm 2022
Đăng ngày: 11-11-2022 04:12
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
.

Trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ huyện đến cơ sở luôn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; với đóng góp tích cực của Mặt trận Tổ quốc huyện, xã, thị trấn công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; đời sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách từng bước được cải thiện, nhiều hộ nghèo đã nỗ lực vườn lên thoát nghèo bền vững.

MT trao quà cho nguoi ngheo tại xã  Xuân Hiep.jpg 

Cán bộ Mặt trận huyện, xã thăm và tặng quà cho người nghèo tại xã Xuân Hiệp

Trong năm 2022 Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" huyện phối hợp vận động được 1.796.000.000đ/600.000.000 đồng, đạt 299% kế hoạch; Quỹ "Vì người nghèo" huyện hiện đang quản lý 193.585.960 đồng; Quỹ “Vì người nghèo” xã, thị trấn hiện đang quản lý 1.328.854.235 đồng. Phối hợp vận động xây dựng được 43 căn nhà tình thương, trị giá 3.420.000.000 đồng (Trong đó: Cấp tỉnh 07 căn trị giá 460.000.000 đồng, cấp huyện 24 căn trị giá 1.250.000.000 đồng, cấp xã 12 căn trị giá 975.000.000 đồng, gia đình bỏ thêm 735.000.000 đồng) và sửa chữa 11 căn nhà tình thương trị giá 212.500.000 đồng. Vận động trao tặng 16.977 phần quà, trị giá 7 .032.592.000 đồng cho các gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi, người già cô đơn…trên địa bàn huyện.

Vận động 309 hộ khá giúp 229 hộ nghèo, khó khăn 413.380.000 đồng tiền mặt và 1.032 ngày công lao động. Phối hợp vận động hỗ trợ 03 hộ khó khăn đột xuất, số tiền 7.000.000 đồng; hỗ trợ 13 hộ khó khăn số tiền 148.064.000 đồng (hỗ trợ mai táng phí cho 09 hộ; mắc bệnh hiểm nghèo 03 hộ và 01 trẻ em mồ côi); hỗ trợ 01 thương binh khó khăn, mỗi tháng 10 kg gạo; 05 chiếc xe lăn, số tiền 10.000.000 đồng và 15 hộ khó khăn mua bảo hiểm y tế, số tiền 15.000.000 đồng. Phối hợp ra quân triển khai thực hiện làm công tác dân vận đợt 1/2022, kết quả đã thực hiện các công trình với tổng kinh phí thực hiện 10 tỷ 505 triệu đồng. Riêng xã điểm Xuân Hưng tổng kinh phí thực hiện là 1 tỷ 384 triệu đồng, trong đó: tỉnh hỗ trợ 600 triệu đồng, huyện và xã vận động nguồn lực 784 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, xã, thị trấn bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực tiếp tục huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong công đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của huyện nhà.

Nguyễn Thị Hải- MTT​Q Xuân Lộc​

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu