ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Mặt trận huyện Xuân Lộc phối hợp thực hiện Chương trình “4 giảm”
Đăng ngày: 02-11-2022 01:38
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ huyện đến cơ sở trong năm 2022 đã phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, ban, ngành, tổ chức thành viên và Công an cùng cấp xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hiện phong trào “4 giảm”, lồng ghép phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” và xây dựng nông thôn mới.

Kết quả, trong năm 2022 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, xã, thị trấn đã tổ chức tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự được 160 cuộc, có 13.317 lượt người tham dự; cấp phát 108 cuốn tài liệu tuyên tuyền thực hiện chương trình phối hợp “Đẩy mạnh toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới. Phối hợp vận động quần chúng nhân dân cung cấp 267 nguồn tin cho Công an về tình hình an ninh trật tự; tư vấn, định hướng, việc làm được 7 cuộc, có 60 lượt đối tượng tham dự, có 12 đối tượng được giới thiệu việc làm, thu nhập ổn định từ 3,5 đến 04 triệu đồng/tháng.

h4-Lanh dao MT huyện tang nha tinh thuong nhan ngay bao ve ANTQ.JPG 

Lãnh đạo Mặt trận huyện tặng nhà tình thương nhân Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trong năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ huyện đến cơ sở đã phối hợp tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với “Diễn đàn Công an xã lắng nghe Nhân dân nói” tại 15 xã, thị trấn được 16 cuộc, có 2.077 người tham dự, có 33 ý kiến đóng góp cho lực lượng Công an. Trong ngày hội, Ban chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt chính trị, giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao tạo khí thế sôi nổi trong ngày hội; khen thưởng cho 39 tập thể và 128 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động trao tặng 1.584 phần quà và học bổng cho hộ nghèo, khó khăn, học sinh nghèo học giỏi, tổng trị giá tiền quà 524.300.000 đồng. Đồng thời, tổ chức ra quân làm công tác dân vận trên địa bàn các ấp, khu phố được 82 lượt, có 4.624 người tham gia.

Trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, xã, thị trấn tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia Bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện.

Nguyễn Thị Hải- MTTQ Xuân Lộc

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu