ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò trách nhiệm của cá nhân, tổ chức đối với công tác đối ngoại nhân dân
Đăng ngày: 01-11-2022 03:45
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng ngày 01.11, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác đối ngoại nhân dân.

Tham dự hội nghị có TS. Phan Anh Sơn - Phó Chủ tịch/ Tổng thư ký Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; ông Đào Văn Phước - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Cao Văn Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Phạm Tấn Linh - Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thành Trí - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; 320 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Thường vụ các Hội hữu nghị tỉnh và cán bộ phụ trách công tác dân vận, công tác mặt trận của cấp huyện, cấp xã.

 Hoi truong.JPG

Đại biểu tham dự Hội nghị

Đây cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2022), 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022) và kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống công tác đối ngoại nhân dân (17/11/1950 - 17/11/2022).

Cùng với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân là một bộ phận không thể thiếu, có vị trí, vai trò quan trọng trong nền ngoại giao toàn diện, hiện đại. Đảng ta đã và đang đề ra nhiều chủ trương, giải pháp để phát huy sức mạnh tổng hợp của mặt trận đối ngoại Việt Nam, trong đó đối ngoại nhân dân ngày càng phát huy lợi thế trong việc kiến tạo và giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc.

 Dc Phuoc phat bieu.jpg

Ông Đào Văn Phước – UV.BTV/ Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước đã nhận định: Những năm gần đây, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng với nhiều biến động to lớn, khó dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng quyết liệt hơn; an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp; khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á là khu vực cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc, tiềm ẩn nhiều bất ổn... Bối cảnh đó, Đảng ta đã và đang đề ra nhiều chủ trương, giải pháp để phát huy sức mạnh tổng hợp của mặt trận đối ngoại Việt Nam, trong đó đối ngoại nhân dân cần phát huy hơn nữa lợi thế của mình trong việc kiến tạo và giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc.

Theo đó, tại Hội nghị, các báo cáo viên trung ương đã triển khai những nội dung cơ bản Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri số 01-TT/TU, ngày 14/4/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại nhân dân; tình hình thế giới, khu vực trong thời gian gần đây.

 BCV Trinh bay.jpg

TS. Phan Anh Sơn - Phó Chủ tịch/ Tổng thư ký Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam báo cáo chuyên đề

Ông Đào Văn Phước – UV.BTV/ Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu: “Đây sẽ là những nội dung quan trọng giúp chúng ta thống nhất trong nhận thức, phát huy vai trò trách nhiệm của cá nhân, tổ chức đối với công tác đối ngoại nhân dân. Sau Hội nghị, tôi đề nghị các đồng chí tăng cường tuyên truyền về vai trò, vị trí của công tác đối ngoại nhân dân theo tinh thần Thông tri số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Bí thư. Trên cơ sở đó, tham mưu cho cấp ủy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tại cơ sở, cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân tại cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân; giữa các cấp, các ngành với Ủy ban MTTQ Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết, chỉ thị của Đảng đã đề ra”.

Nhật Quang
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu