ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022
Đăng ngày: 31-10-2022 10:58
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
.

Trong năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ huyện đến cơ sở đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong năm 2022 Mặt trận Tổ quốc huyện, xã, thị trấn đã tích cực phối hợp tuyên truyền nội dung các tiêu chí; kết quả tuyên truyền được 30 cuộc, có 1.150 lượt người dự. Vận động Nhân dân đóng góp các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; kết quả, Mặt trận phối hợp vận động thu xã hội hóa giao thông nông thôn được 19.365.884.000 đồng/25.423.000.000 đồng, đạt 76,2%; vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, trong đó mua mới 2.480 thẻ, tái ký 20.626 thẻ, nâng tổng số đến có 208.085/231.305 người dân tham gia bảo hiểm y tế, đạt 89,96%; có 50.429/59.061 hộ dân sử dụng nước sạch, đạt 85,38% và 48.905/59.061 hộ dân đăng ký thu gom rác thải và hố tự hủy, đạt 82,8%. Hướng dẫn 04 xã xây dựng kế hoạch tổ chức lấy phiếu khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính; hướng dẫn 06 xã việc thực hiện quy trình và tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả thực hiện tiêu chí 6.1 và trong giải quyết thủ tục hành chính.
h20-can bo mặt trận xã Bảo Hòa tham gia don ve sinh.jpg 
Cán bộ Mặt trận xã Bảo Hòa tham gia dọn vệ sinh


Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn phối hợp tham gia xây dựng 26 tuyến đường tự quản,  khu dân cư “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” với chiều dài 21.755m, có 1.177 hộ dân. Vận động các tầng lớp nhân dân lắp 430 bóng đèn chiếu sáng, xây dựng 163 trụ cờ và tham gia trồng cỏ lạc, cây hoàng yến, bông Trang, hoa Giấy, cây Bằng Lăng... dọc các tuyến đường. Đồng thời, thực hiện thu gom và xử lý rác thải rắn được 15.000 kg rác thải, khơi thông 52km kênh mương, vận động nhân dân đóng góp được 4.360 ngày công lao động. Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Ban Thường trực MTTQ Việt Nam xã Xuân Phú và UBND xã Xuân Phú thực hiện tuyến đường tự quản “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” tại đường XP9 - ấp Bình Xuân 1 với chiều dài 760m. Kết quả, đến nay đã lắp đặt 17 bộ đèn led chiếu sáng; 02 camera an ninh; trồng 150 cây hoa giấy, 200 cây bông trang, 400 kg cỏ lạc, với tổng trị giá 43.700.000 đồng (trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã vận động được 10.000.000 đồng, UBND xã vận động được 33.700.000 đồng).

Những kết quả của Cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong năm 2022 sẽ là động lực để Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã, thị trấn tiếp tục vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn huyện.

Nguyễn Thị Hải- MTTQ Xuân Lộc
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu