ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN CẨM MỸ PHỐI HỢP PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN TỔ CHỨC LIÊN HOAN ẤP, KHU PHỐ TIÊU BIỂU XUẤT SẮC NĂM 2022
Đăng ngày: 26-09-2022 03:54
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN CẨM MỸ PHỐI HỢP PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN TỔ CHỨC LIÊN HOAN ẤP, KHU PHỐ TIÊU BIỂU XUẤT SẮC NĂM 2022

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN CẨM MỸ PHỐI HỢP

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN TỔ CHỨC LIÊN HOAN

ẤP, KHU PHỐ TIÊU BIỂU XUẤT SẮC NĂM 2022

 

Ngày 16/9/2022, Phòng văn hóa và thông tin phối hợp với UBMTTQVN huyện Cẩm Mỹ tổ chức liên hoan ấp, khu phố tiêu biểu xuất sắc năm 2022 huyện Cẩm Mỹ tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện. Tham dự Liên hoan ấp, khu phố tiêu biểu, xuất sắc có 12 đội là cán bộ công tác phong trào ở cơ sở, ban vận động ấp, khu phố trên địa bàn huyện. Mỗi đội gồm 6 thành viên tham gia các nội dung thi gồm thi chào hỏi giới thiệu về địa phương mình, thi kiến  thức qua hình thức trắc nghiệm câu hỏi liên quan đến những vấn đề về các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua dân vận khéo, phong trào thi đua đoàn kết sáng tạo nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế…và phần thi toàn dân vui ca xây dựng nông thôn mới. 

307176739_409297551324188_8396256349749510278_n.jpg


(Các đội thi tham gia phần thi trắc nghiệm tại Liên hoan ấp,

khu phố tiêu biểu xuất sắc năm 2022)

Tại Liên hoan ấp, khu phố tiêu biểu, xuất sắc năm 2022, Ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi xã Nhân Nghĩa, trao giải nhì cho đội xã Thừa Đức và trao 2 giải 3 cho đội thi thị trấn Long Giao và đội thi xã Xuân Bảo. Đồng thời trao 8 giải khuyến khích cho các đội còn lại tham gia liên hoan. Ngoài ra Ban tổ chức còn trao giải Toàn dân vui ca xây dựng nông thôn mới cho xã Nhân Nghĩa; trao giải chào hỏi hay nhất cho xã Bảo Bình.

 Liên hoan ấp, khu phố tiêu biểu, xuất sắc năm 2022 cũng là cơ hội để cán bộ nhân dân các ấp, khu phố văn hóa trên địa bàn huyện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Đồng thời vận động toàn dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, khu ấp kiểu mẩu góp phần cùng các cấp chính quyền địa phương đưa huyện Cẩm Mỹ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo nghị quyết Đảng bộ huyện đã đề ra.

  

                                                                                         Phan Thị Hoài Thương

                                                                                                                                                         Ủy ban MTTQVN huyện Cẩm Mỹ

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu