ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Xã Bảo Quang (TP.Long Khánh): Tổ chức Hội nghị bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024
Đăng ngày: 26-09-2022 08:39
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Chiều ngày 22/9, tại Nhà Văn hóa ấp Thọ An, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp đã phối hợp với Trưởng ấp Thọ An tổ chức Hội nghị bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Tại Hội nghị, thành viên Ban thanh tra nhân dân ấp Thọ An được bầu theo sự giới thiệu của Ban công tác Mặt trận  ấp là 01 người. Kết quả Nhân dân đã tín nhiệm bầu Ông Nguyễn Phước Thành làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024 bằng hình thức biểu quyết giơ tay, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Nguyễn Duy Đức, Trưởng ấp Thọ An thông qua chương trình Hội nghị.jpg

 Ông Nguyễn Duy Đức, Trưởng ấp Thọ An thông qua chương trình Hội nghị

Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã xây dựng kế hoạch Bầu Ban Thanh tra nhân dân xã nhiệm kỳ 2022-2024 và triển khai, hướng dẫn 5/5 ấp thực hiện quy trình bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân theo đúng quy định. Theo đó, căn cứ vào địa bàn, số lượng dân cư, số lượng thành viên Ban thanh tra nhân dân toàn xã được bầu là 11 thành viên.

Đại diện Nhân dân tham dự giơ tay biểu quyết bầu thành viên Ban thanh tra Nhân dân ấp Thọ An, nhiệm kỳ 2022-2024.jpg 
          Đại diện Nhân dân tham dự giơ tay biểu quyết bầu thành viên Ban thanh tra Nhân dân ấp Thọ An, nhiệm kỳ 2022-2024

Theo Kế hoạch, 4/4 ấp còn lại sẽ tiếp tục bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân đến ngày 27/9 sẽ hoàn thành, sau đó Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã sẽ tổ chức cuộc họp của thành viên Ban TTND để bầu Trưởng ban, Phó trưởng ban giúp Ban Thanh tra nhân dân xã đi vào hoạt động ổn định, phát huy kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ trước, tích cực triển khai các hoạt động giám sát theo quy định; qua đó góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

                                    

MT Bảo Quang​

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu