ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
HỘI NGHỊ PHẢN BIỆN XÃ HỘI ĐỐI VỚI DỰ THẢO TỜ TRÌNH, NGHỊ QUYẾTVỀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 CỦA XÃ BÌNH LỘC, TP.LONG KHÁNH
Đăng ngày: 12-07-2022 05:03
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Chiều ngày 11/7/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lộc tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022 của xã.

Dự hội nghị có ông Trần Lương Thành - ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND xã; bà Ngô Thị Kim Oanh - ĐUV, Phó Chủ tịch UBND xã; ông Đặng Trung Mạnh - ĐUV, Phó Chủ tịch UBND xã; các vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, lãnh đạo các tổ chức thành viên và các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng ấp, Trưởng Ban CTMT 5 ấp cũng về dự hội nghị.Đồng chí Trần Tấn Thanh - Đảng ủy viên, Trưởng Khối vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ trì Hội nghị .

Đại diện lãnh đạo UBND xã đồng chí Đặng Trung Mạnh - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã thông qua những nội dung cơ bản dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022 của xã Bình Lộc để các đại biểu nghiên cứu thảo luận phản biện để đóng góp vào dự thảo Tờ trình để trình HĐND trước kỳ họp thứ năm HĐND xã.

z3559869869313_aa51c6f65c61f33ebd874a5fed33c27d.jpg 

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị có 6 đại biểu phát biểu ý kiến với 14 nội dung quan trọng về mục tiêu và giải pháp liên quan đến các lĩnh vực  kinh tế; văn hóa - xã hội và đời sống; quốc phòng-an ninh.

z3559870527751_ec6001a144d297a220d867c5fb6f6de3.jpg 

Đại biểu tham gia phát biểu ý ki​ến

Ông Đặng Trung Mạnh - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã đã trao đổi, giải trình và tiếp thu ý kiến một cách chân tình và cầu thị điều chỉnh, bổ sung vào dự thảo Tờ trình các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022 để trình trước kỳ họp HĐND xã xem xét quyết định.

Để Nghị quyết thật sự đi vào đời sống của nhân dân và được nhân dân đồng thuận hưởng ứng thực hiện, ông Trần Tấn Thanh - Đảng ủy viên, Trưởng Khối vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ trì Hội nghị kêu gọi các vị thành viên Mặt trận xã và các vị đại biêu tham dự hội nghị tích cực tuyên truyền về hội nghị và các mục tiêu giải pháp về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết đã đề ra để nhân dân hiểu một cách thấu đáo và cùng nhau hưởng ứng thực hiện, tạo nên một sức mạnh đồng bộ quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu trong 6 tháng còn lại năm 2022, cùng nhau chung sức xây dựng xã Bình Lộc ngày càng phát triển vững mạnh.    

                                                        T-Thanh 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu