ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
"Càng khó khăn càng phải thi đua”
Đăng ngày: 25-04-2022 10:37
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng 22-4, tại Trung tâm Tổ chức sự kiện tỉnh, Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021, ký kết giao ước thi đua và tôn vinh điển hình tiến tiến tỉnh Đồng Nai năm 2022.
 

Tham dự buổi lễ ông Huỳnh Thanh Phong, Phó Vụ trưởng Vụ III, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; ông Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU/ Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Cao Văn Quang, Ủy viên Ban TVTU/ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông  Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; ông Võ Văn Phi, Phó chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu đại diện các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Buổi lễ nhằm đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước của tỉnh năm 2021; triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. Đồng thời, giao lưu, gặp gỡ, tôn vinh các điển hình tiên tiến và ký kết giao ước thi đua năm 2022 giữa các đơn vị thuộc các cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh.

123.png
Các tập thể nhận thưởng Cờ thi đua xuất sắc 
năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Năm 2021, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì nền nếp hoạt động, tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua và xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của cụm, khối thi đua và từng đơn vị; việc chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay được đẩy mạnh và dần trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong công tác thi đua, khen thưởng của từng đơn vị; việc khen thưởng, tuyên dương người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân tiếp tục được quan tâm. Nhờ vậy, các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, tạo khí thế, động lực, quyết tâm để toàn quân và dân tỉnh Đồng Nai thi đua hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong năm 2021.
12345.jpg
Đại diện các cụm, khối thi kết giao ước thi đua năm 2022

Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiện toàn cụm, khối thi đua tỉnh Đồng Nai; tổ chức ký kết  giao ước thi đua giữa các cụm, khối thi đua của tỉnh nhằm thể hiện tin thần quyết tâm, đoàn kết thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Sơn Hùng ghi nhận những kết quả của các phong trào thi đua toàn tỉnh đã đạt được trong năm qua; chúc mừng, biểu dương các điển hình tiên tiến được tuyên dương, khen thưởng tại buổi lễ. Để phong trào thi đua trong thời gian tới đạt kết quả cao, tạo sự lan tỏa sâu rộng cả về chất và lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh cần quán triệt hơn nữa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức phong trào thi đua phải phong phú, đa dạng, huy động được đông đảo toàn thể nhân dân tham gia; quan tâm khen thưởng cho các tập thể, cá nhân là người lao động trực tiếp, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp các ngành đáp ứng yêu cầu công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Với tinh thần “Càng khó khăn càng phải thi đua”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi toàn dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, yêu nước, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để xây dựng quê hương Đồng Nai ngày càng giàu mạnh.

Tố Nga

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu