ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC VỀ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN
Đăng ngày: 15-12-2021 11:49
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng ngày 15.12, tại Hội trường Khách sạn The Mira Central Park, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về tình hình thế giới và công tác đối ngoại nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cho cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện và đội ngũ báo cáo viên các Hội Hữu nghị cấp tỉnh.

DSC_2260.JPG
Quang cảnh Hội nghị 

Tiến sĩ Phan Anh Sơn – Phó Chủ tịch/ Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân Việt Nam đến dự và báo cáo tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Phạm Tấn Linh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Huỳnh Ngọc Kim Mai – Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Thành Trí – Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

Phat bieu khai mac.jpg 
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh phát biểu khai mạc Hội  nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, nhấn mạnh: “Trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay, Đảng ta đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp, trong đó có công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo không để bị động ,bất ngờ. Chính vì vậy, việc bồi dưỡng, cập nhật  các chủ trương, chính sách của Đảng, những nhiệm vụ đặt ra đối với công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới cho cán bộ chủ chốt, đội ngũ báo cáo viên là hết sức cần thiết”. Ông Phạm Tấn Linh cũng tin tưởng rằng, qua bồi dưỡng, cập nhật kiến thức này, các học viên sẽ làm tốt hơn công tác tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị; đồng thời, sẽ là một tuyên truyền viên tích cực đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại và tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi hoạt động đối ngoại chung của tỉnh Đồng Nai và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bao cao vien.jpg 
Tiến sĩ Phan Anh Sơn – Phó Chủ tịch/ Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân Việt Nam báo cáo tại Hội  nghị

Tại Hội nghị, các học viên đã được nghe Tiến sĩ Phan Anh Sơn – Phó Chủ tịch/ Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân Việt Nam báo cáo Chuyên đề “Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”. Qua đó, các học viên được cập nhật thông tin về tình hình thế giới, khu vực và quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong năm 2021; các cơ hội và thách thức đối với Việt Nam trong tình hình mới; vai trò, nhiệm vụ của các Hội Hữu nghị trong công tác đối ngoại nhân dân.

Nhật Quang

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu