ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Khen thưởng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Đăng ngày: 29-10-2021 04:56
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
79 tập thể, 72 cá nhân trong hệ thống Mặt trận có thành tích xuất sắc trong tham gia thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được khen thưởng
 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận năm 2021 là tham gia thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Thường trực Ủy ban MTQ Việt Nam tỉnh đã phát động đợt thi đua đặc biệt tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động và chủ trì; thi đua đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử; thi đua tham gia tổ chức cuộc bầu cử theo đúng quy trình, thời gian quy định; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân….

bo-phieu_20210115090152AM.jpg


Hướng ứng đợt phát động này, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã có nhiều hoạt động tích cực nhằm thi đua góp phần thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Kết thúc đợt thi đua, trong toàn hệ thống Mặt trận tỉnh Đồng Nai được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen 01 cá nhân (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cẩm Mỹ); Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen 04 tập thể, 01 cá nhân; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc 01 tập thể cấp huyện (Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa), tặng bằng khen cho 10 tập thể, 12 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 40 tập thể, 40 cá nhân, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nhơn Trạch tặng giấy khen 24 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tố Nga

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu