ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị trực tuyến triển khai, tập huấn công tác giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2021
Đăng ngày: 02-07-2021 09:49
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng 29/6, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, tập huấn giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2021. Tại điểm cầu Trung ương đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì với sự tham dự của 4.438 đại biểu ở các điểm cầu trong cả nước. Điểm cầu tỉnh Đồng Nai do đồng chí Cao Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì, cùng dự có các đồng chí: đại diện Lãnh đạo các tổ chức chính trị -xã hội tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các huyện, thành phố; Lãnh đạo và chuyên viên Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ tỉnh.
20210629_081359 (1).jpg
Quang cảnh tại điểm cầu Đồng Nai


Quán triệt về mục đích và yêu cầu nhiệm vụ giám sát theo chuyên đề của MTTQ Việt Nam các cấp năm 2021, đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Giám sát chuyên đề việc thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND các cấp; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ là 1 trong 5 chuyên đề trọng tâm được Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định trong công tác giám sát, phản biện năm 2021 nhằm thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XII và góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Đặc biệt, giám sát công tác cán bộ và đảng viên và công tác cán bộ là một nhiệm vụ mới và khó, trong quá trình thực hiện cần có quyết tâm cao, linh hoạt, sáng tạo trong cách làm nhưng phải bám sát hướng dẫn của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.  

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn, triển khai 2 chuyên đề: Giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ. Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn đã trao đổi, thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm trong giám sát công tác tiếp công dân, và giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ tại các địa phương.


Thực hiện kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngay từ đầu năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành Kế hoạch về giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh năm 2021, trong đó có nội dung giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ. Đồng thời hướng dẫn MTTQ các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch giám sát năm 2021 trong đó, tập trung vào nội dung giám sát cán bộ, đảng viên theo Quy định 124 và Thông tri số 10 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã tập trung giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Đồng Nai tập trung thực hiện các nội dung theo kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ.


(Xuân Tuấn)

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu