ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Đăng ngày: 01-07-2021 04:30
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai có văn bản hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chung tay phòng, chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa, giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành cũng như phần đấu đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về giảm thiểu rác thải nhựa xả thải ra môi trường trong thời gian tới.

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa tập trung vào các nội dung: tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ môi trường, phòng, chống rác thải nhựa; tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường; việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tái chế rác thải nhựa, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và tăng trưởng xanh; về các kinh nghiệm trong công tác phòng, chống rác thải nhựa tại các nước trong khu vực và quốc tế, các khu dân cư trên địa bàn tỉnh cũng như các địa phương khác trong cả nước; tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong phong trào thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa cũng như phát hiện, đấu tranh kịp thời với những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường…

rác nhưa.png
Một sản p​hảm tái chế từ chai nước bằng nhựa (Nguồn: internet)

Các hình thức được khuyến khích áp dụng như: mở chuyên trang, chuyên mục với các tin, bài, phóng sự, câu chuyện, phim tài liệu, chương trình hỏi - đáp về phòng, chống rác thải nhựa trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cổng thông tin điện tử của địa phương, đơn vị; đăng tải các tin, bài viết về phòng, chống rác thải nhựa trên internet, mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube, Gapo, Lotus, VCNET…); vận động cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực về phòng, chống rác thải nhựa trên các trang mạng cá nhân; tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt của các khu dân cư; khẩu hiệu, pa nô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử tại nơi công cộng và trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức thông tin, tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, xã…

Rác thải nhựa đang là thực trạng đáng báo động trên khắp các địa bàn từ nông thôn đến thành thị. Mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức tự giác của cá nhân cũng như tích cực tuyên truyền, vận động những người xung quanh chung tay phòng, chống rác thải nhựa thải ra môi trường.

Tố Nga

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu