ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Trao giáo trình lịch sử Việt Nam và pháp luật Việt Nam cho trường đạo tạo tôn giáo
Đăng ngày: 24-02-2021 02:47
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 24-2, Ban Tôn giáo tỉnh tổ chức triển khai và chuyển giao 40 bộ tài liệu Lịch sử Việt Nam và Pháp luật Việt Nam cho các cơ sở đào tạo tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có ông Vũ Đình Trung, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện một số ngành liên quan.

IMG_6308.jpg
Trao ​tặng 40 bộ sách cho đại diện các cơ sở đào tạo tôn giáo trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định 35 của Ban Tôn giáo Chính phủ về ban hành chương trình học môn Lịch sử Việt Nam và Pháp luật Việt Nam trong các cơ sở đào tạo tôn giáo, Ban Tôn giáo tỉnh phối hợp với các ngành triển khai thực hiện Quyết định này. Trong đó, chương trình nhằm mục tiêu trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Lịch sử dân tộc Việt Nam; về Nhà nước và Pháp luật Việt Nam. Qua đó, tạo chuyển biến cho người học về nhận thức, ý thức trách nhiệm, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

IMG_6290.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung phát biểu tại buổi làm việc

Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung mong muốn các vị sớm đưa học môn Lịch sử Việt Nam và Pháp luật Việt Nam vào chương trình học tập, đào tạo và có hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp, trong qua trình thực hiện, kịp thời thông tin những thuận lợi, khó khăn để chính quyền, Mặt trận Tổ quốc hướng dẫn, hỗ trợ; đề nghị các vị quan tâm mở các buổi thảo luận chuyên đề để kịp thời cập nhật các quy định mới, kiến thức và tình hình thời sự trong và ngoài nước, để có thông tin chính thống phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… góp phần đạt được mục tiêu chung, đào tạo được các vị chức sắc, tu sĩ tôn giáo có kiến thức, trình độ để hoạt động tôn giáo được thuận lợi, đúng quy định pháp luật.

Cụ thể, môn lịch sử gồm 45 tiết sẽ trang bị cho người học hiểu được lịch sử dựng nước và giữ nước, các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc. Từ đó, bồi dưỡng lòng yêu quê hương, đất nước, có ý thức vươn lên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Môn Pháp luật có thời lượng từ 45 đến 60 tiết tùy cấp bậc học nhằm trang bị kiến thức pháp luật và xây dựng ý thức chấp hành pháp luật cho người học…

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh và các ngành đã trao tặng 40 bộ sách Lịch sử Việt Nam và Pháp luật Việt Nam cho các cơ sở đào tạo tôn giáo trên địa bàn để thực hiện chương trình giảng dạy trong thời gian tới.

Minh Đạt
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu