ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)
Đăng ngày: 08-04-2020 10:50
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
.
Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020).

1234.jpg 
Theo đó, các địa phương, đơn vị tùy vào điều kiện thực tế để tổ chức đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và công lao to lớn, những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí và các kênh truyền thông để phát hiện, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, về gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như tăng cường tuyên truyền đối ngoại đối với kiều bào, thân nhân kiều bào, các tổ chức người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại địa phương về cuộc đời, sự nghiệp, cống hiến vĩ đại của Bác...

Các địa phương có thể lựa chọn các hình thức như: tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng cho tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; tổ chức Lễ dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; triễn lãm ảnh tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh... Khuyến khích cán bộ làm công tác Mặt trận, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đăng tải, chia sẻ thông tin về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh về tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube, VCnet.vn…). Các hoạt động cần được tổ chức phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo an toàn theo quy định trước tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay.

130 năm ngày sinh HCM.jpg

Đây là dịp nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn, trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như tạo sức lan tỏa rộng rãi về học tập và làm theo Bác trong toàn xã hội.

Tố Nga

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu