ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản (07) Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND
Số/Kí hiệu 21/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/07/2016
Người kí Nguyễn Phú Cường
Trích yếu

Nghị quyết về việc bổ sung các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa trong năm 2016 tỉnh Đồng Nai​

Chuyên mục Văn bản HĐND Tỉnh - UBND Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon NQ-21-Khoa IX.PDF

Văn bản liên quan

 
Về đầu