ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Uỷ ban MTTQ huyện Long Thành tổ chức tập huấn công tác Mặt trận năm 2022
Đăng ngày: 06-06-2022 03:38
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Đồng chí Lưu Thị Hà – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh dự lớp tập huấn công tác Mặt trận năm 2022 huyện Long Thành

Nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở; giúp đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở nắm chắc chủ trương, nhiệm vụ công tác Mặt trận và kỹ năng, nghiệp vụ, chủ động vận dụng vào thực tiễn hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng công tác Mặt trận trong thời gian tới.

Ngày 6/6/2022, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Long Thành phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức tập huấn đối với cán bộ làm công tác Mặt trận các xã, thị trấn và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Tham dự lớp tập huấn có bà Lưu Thị Hà – Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Tấn Hưng – UVTV/ Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Long Thành,  các đồng chí trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện và 70 học viên là cán bộ Mặt trận xã, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

20220606_082721.jpg
Đồng chí Lưu Thị Hà – PCT Uỷ ban MTTQ tỉnh báo cáo viên tại lớp tập huấn

Trong thời gian 03 ngày tập huấn, các học viên được các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, huyện truyền đạt, trao đổi 06 chuyên đề gồm: Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; những kỹ năng công tác tuyên truyền miệng và phương pháp nắm bắt dư luận xã hội; triển khai các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong đồng bào tôn giáo, dân tộc; cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Long Thành, vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân trong tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

 


 (Xuân Tuấn)

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu