ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Đăng ngày: 24-02-2021 09:18
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Thực hiện kế hoạch số 258/KH-MTTW-BTT, ngày 01/02/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 

20210223_112006.jpg
 

Sáng 23/2, Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự Hội nghị có  ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử của UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, các đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội cùng hơn 7.000 đại biểu tại 64 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Cao Văn Quang, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phan Văn Vượng, Phó trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày về chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm  kỳ 2021-2026. Cùng với đó, trao đổi những khó khăn, vướng mắc chung trong công tác bầu cử ở địa phương.

Theo đồng chí Phan Văn Vượng, việc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tập trung vào 9 nội dung cơ bản, bao gồm: giám sát việc thành lập và hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương được diễn ra từ thành lập đến kết thúc nhiệm vụ của Hội đồng bầu cử Quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương.

MTTQ các cấp cũng kiểm tra, giám sát việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử. Thời gian thực hiện từ ngày 22/2/2021 đến 17h chiều ngày 14/3/2021; Kiểm tra, giám sát việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử. Thời gian thực hiện từ ngày 20/3/2021 đến ngày 13/4/2021; Giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri. Thời gian thực hiện từ ngày13/4/2021 đến ngày 23/5/2021; Giám sát việc lập, niêm yết danh sách những người ứng cử từ ngày 23/4/2021 đến ngày 13/5/2021.

Đặc biệt, MTTQ các cấp sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền, vận động bầu cử từ khi triển khai, tổ chức bầu cử đến khi kết thúc cuộc bầu cử.Cụ thể, MTTQ các cấp kiểm tra việc vận động bầu cử thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri, giám sát việc vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng.

Trong ngày bầu cử (23/5), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp giám sát trình tự bỏ phiếu, việc kiểm phiếu. Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam các cấp cũng tiến hành kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử từ ngày 17/2/2021 đến ngày 30/6/2021; kiểm tra việc triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát bầu cử.

Dự kiến tổ chức 3 đợt kiểm tra, giám sát công tác bầu cử


Để chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ giám sát bầu cử, ngay từ đầu năm 2021, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ban hành Thông tri số 12 hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam kiểm tra, giám sát công tác bầu cử và Kế hoạch số 256 triển khai kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ở Trung ương, trong đó xác định 8 nội dung cần tập trung kiểm tra, giám sát và dự kiến tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát thành 3 đợt gắn với từng mốc thời gian cụ thể.

Đợt 1 (từ ngày 20/2 đến ngày 13/4/2021); Đợt 2 (từ ngày 13/4 đến ngày 22/5/2021); Đợt 3 (Ngày tổ chức bầu cử 23/5/2021).

 

(Xuân Tuấn)

 

 

 

 
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu