ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 20222
Đăng ngày: 22-08-2022 10:01
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Thực hiện chương trình công tác năm 2022, vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua của các cơ quan, đơn vị địa phương thuộc các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thành phố và các điển hình tiến tiến được chọn báo cáo tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem phóng sự minh họa kết quả phong trào thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và video sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh; nghe báo cáo các tham luận về phong trào thi đua 6 tháng đầu năm và các tham luận trong thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Trong 6 tháng đầu năm, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh được các ngành, các cấp tổ chức triển khai với sự đổi mới về nội dung và hình thức mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng sôi nổi; công tác khen thưởng đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, kịp thời, chính xác mang tính tiêu biểu, động viên, khích lệ phong trào.

Đối với Phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, sau 03 năm triển khai thực hiện, phong trào đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp triển khai sâu rộng đến cơ sở. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, nhất là tính chuyên nghiệp, nâng động, dám nghĩ, dám làm; tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp ứng xử, đạo đức lối sống của đội ngũ cán bộ công chức; xây dựng môi trường văn hóa công sở, văn minh, thân thiện, liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đề nghị lãnh đạo Hội đồng thi đua - khen thưởng, các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với hình thức đa dạng, phong phú; tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến. Đặc biệt là chú trọng khen thưởng đột xuất; khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động sản xuất, kinh doanh…

Untitled.png
Các tập thể được khen thưởng tại hội nghị 

Dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng cờ thi đua xuất sắc hạng Nhì cho 1 tập thể, danh hiệu cờ thi đua xuất sắc hạng Ba cho 3 tập thể; tặng bằng khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021 (đợt 2), 1 tập thể khối thi đua đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh năm 2021 và trao bằng khen cho 24 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025”.

 Tố Nga

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu