ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Thư mời hội nghị lần thứ 5 Mặt trận huyện Vĩnh Cưu
Số/Kí hiệu 20/TM-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 01/07/2020
Người kí Nguyễn Văn Hóa
Trích yếu

​Thư mời hội nghị lần thứ 5 Mặt trận huyện Vĩnh Cưu ​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Vĩnh Cửu
Tài liệu đính kèm Chon Thư mời HN lần thứ năm Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, khóa IX NK 2019-2024.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu