ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Báo cáo công tác tháng 6-2020
Số/Kí hiệu 75/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 15/06/2020
Người kí Phạm Thị Trung
Trích yếu

​Báo cáo công tác tháng 6-2020​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Vĩnh Cửu
Tài liệu đính kèm Chon scan_BC công tác tháng 6-2020.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu