ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Báo cáo phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2020
Số/Kí hiệu 73/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 05/06/2020
Người kí Đào Bình Trọng
Trích yếu

​Báo cáo phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2020​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Vĩnh Cửu
Tài liệu đính kèm Chon scan_BC phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2020.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu