ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Báo cáo góp ý dự thảo báo cáo BCH TW Đảng
Số/Kí hiệu 74/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 17/06/2020
Người kí Nguyễn Văn Hóa
Trích yếu

​Báo cáo góp ý dự thảo báo cáo BCH TW Đảng​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Vĩnh Cửu
Tài liệu đính kèm Chon scan_BC Ý kiến đóng góp dự thảo BC chính trị BCH TWĐ.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu