ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản TM trao gạo cho gđ khó khăn do dịch Covid-19
Số/Kí hiệu 18/TM-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 18/06/2020
Người kí Phạm Thị Trung
Trích yếu

​TM trao gạo cho gđ khó khăn do dịch Covid-19​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Vĩnh Cửu
Tài liệu đính kèm Chon scan_TM trao gạo cho GĐ khó khăn dịp Covid-19.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu