ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Báo Cáo công tác tháng 5-2020
Số/Kí hiệu 70/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 15/05/2020
Người kí Phạm Thị Trung
Trích yếu

​Báo Cáo công tác tháng 5-2020​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Vĩnh Cửu
Tài liệu đính kèm Chon scan_BC công tác tháng 5-2020.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu