ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản BC tình hình dư luận xã hội tháng 5-2020
Số/Kí hiệu 69/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 12/05/2020
Người kí Đào Bình Trọng
Trích yếu

​BC tình hình dư luận xã hội tháng 5-2020​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Vĩnh Cửu
Tài liệu đính kèm Chon scan_BC tình hình dư luận xã hội tháng 5-2020.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu