ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản HD tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong hệ thống MTTQ 2020
Số/Kí hiệu 17/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 23/06/2020
Người kí Nguyễn Văn Hóa
Trích yếu

​HD tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong hệ thống MTTQ 2020​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Vĩnh Cửu
Tài liệu đính kèm Chon scan_HD tuyên truyền các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong hệ thống MTTQ 2020.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu