ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
Số/Kí hiệu 19HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 08/05/2020
Người kí Trần Trọng Phú
Trích yếu

HD tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trong hệ thống Mặt trận huyện Long Thành 

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Long Thành
Tài liệu đính kèm Chon 19 HD phân loại chất thải rắn sh tại nguồn.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu