ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam
Số/Kí hiệu 25/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 16/04/2020
Người kí Nguyễn Chánh Tám
Trích yếu

HƯỚNG DẪN

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm

Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam -

Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(18/11/1930 - 18/11/2020)

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Định Quán
Tài liệu đính kèm Chon 07. HD. 25. ngày hội ĐĐK 90 năm.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu