ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ vật chất, kinh phí phòng, chống dịch Covid-19”
Số/Kí hiệu 01/LKG-MTT-BTT
Ngày ban hành 24/03/2020
Người kí Đoàn Thanh Bắc
Trích yếu

“Toàn dân tham gia ủng hộ vật chất, kinh phí phòng, chống dịch Covid-19” ​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tx.Long Khánh
Tài liệu đính kèm Chon thư kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ vật chất, kinh phí phòng, chống dịch Covid-19”.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu