ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản KẾ HOẠCH Sơ kết 05 năm (giai đoạn 2015-2020) thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên tr
Số/Kí hiệu 19/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 17/02/2020
Người kí Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu

KẾ HOẠCH Sơ kết 05 năm (giai đoạn 2015-2020) thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” trên địa bàn huyện.

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Long Thành
Tài liệu đính kèm Chon 19 KH so ket 5 nam de an.doc
Chon 19 KH phu luc.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu