ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản HƯỚNG DẪN Công tác thông tin, tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận huyện Định Quán năm 2020
Số/Kí hiệu 18/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 17/02/2020
Người kí Nguyễn Chánh Tám
Trích yếu

​HƯỚNG DẪN Công tác thông tin, tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận huyện Định Quán năm 2020​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Định Quán
Tài liệu đính kèm

Văn bản liên quan

 
Về đầu