ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ Đối với tập thể và cá nhân CT, P.CT 2019
Số/Kí hiệu 78 /BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 23/12/2019
Người kí Đoàn Thanh Bắc
Trích yếu

Đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ Đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường năm 2019​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tx.Long Khánh
Tài liệu đính kèm Chon BC DANH GIA THUC HIEN CHUC TRACH NHIEM VU NAM 2019, TT, CT, PCT X-P.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu