ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Công văn v/vrà soát, thống kê, báo cáo kết quả được cấp, sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động
Số/Kí hiệu 134/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 10/12/2019
Người kí Nguyễn Bích Hạnh
Trích yếu

rà soát, thống kê, báo cáo kết quả được cấp, sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động, hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” và tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đảm bảo trật tự ATGT năm 2019

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tx.Long Khánh
Tài liệu đính kèm Chon CV báo cáo kinh phí thực hiện CVĐ Quỹ VNN và TT ATGT 2019.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu