ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Công văn v/v xét chọn và lập danh sách các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị UBND TP
Số/Kí hiệu 133 /MTTQ-BTT
Ngày ban hành 10/12/2019
Người kí Phạm Thế Anh
Trích yếu

xét chọn và lập danh sách các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị UBND thành phố khen thưởng​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tx.Long Khánh
Tài liệu đính kèm Chon CV xte chon khen thuong.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu