ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản BÁO CÁO Kết quả công tác tháng 10/2019 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2019
Số/Kí hiệu 25/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 14/10/2019
Người kí Dương Thị Kim Phú
Trích yếu

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 10/2019

và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2019

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Định Quán
Tài liệu đính kèm Chon 25.BC tháng 10.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu