ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Công văn phân công các đ/c UVTV, UV.BCH Huyện ủy dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2019.
Số/Kí hiệu 49 /MTTQ-BTT
Ngày ban hành 15/10/2019
Người kí Trần Hữu Hạnh
Trích yếu

​Công văn v/v phân công các đ/c UVTV, UV.BCH Huyện ủy dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2019.​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Định Quán
Tài liệu đính kèm Chon 49.CV phân công HUV dự ngày hội ĐĐK 2019.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu