ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản BÁO CÁO Kết quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS năm 2019 và phương h
Số/Kí hiệu 31/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 13/11/2019
Người kí Nguyễn Chánh Tám
Trích yếu

BÁO CÁO

Kết quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm

và HIV/AIDS năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020​

 
Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Định Quán
Tài liệu đính kèm Chon 31.Báo cáo kết quả tuyên truyền PC MT, MD, HIV 2019.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu