ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Công băn gửi BTT các huyện, V/v theo dõi diễn biến vùng áp thấp trên Biển Đông
Số/Kí hiệu 180/MTTQ-VP
Ngày ban hành 04/11/2019
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

 V/v theo dõi diễn biến của vùng áp thấp trên Biển Đông, chủ động phương án ứng phó khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon CV - 25 Công văn lũ lụt gửi các huyện.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu