ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v phát động và hưởng ứng tham gia cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III
Số/Kí hiệu 118/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 04/10/2019
Người kí Đào Văn Phước
Trích yếu

V/v phát động và hưởng ứng tham gia cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng”

 lần thứ III​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 361. CV.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu