ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hướng dẫn Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2019
Số/Kí hiệu 02/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 01/10/2019
Người kí Đào Văn Phước
Trích yếu

​Hướng dẫn Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2019​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 26_9_bieu_tong_hop_ket_qua_ngay_hoi_2019_ILYF.doc
Chon 329.HD NH.doc
Chon 26_9_de_cuong_tuyen_truyen_ngay_hoi_2019_NHWG.doc
Chon 26_9_de_cuong_bao_cao_ngay_ho_2019_ZSLC.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu