ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hướng dẫn lễ Phật đản và An cư kiết hạ năm 2019
Số/Kí hiệu 124 /HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 10/04/2019
Người kí Vũ Đình Trung - PCT
Trích yếu

​Hướng dẫn lễ Phật đản và An cư kiết hạ năm 2019​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon Hướng dẫn Phật đản - ACKH 2019.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu